5 Tips voor het MKB bij een onboarding proces

Het MKB heeft niet altijd speciale HR afdelingen waardoor er genoeg tijd en kwaliteit beschikbaar is om een geschikt personeelslid te vinden. Vaak worden er dus snelle keuzes gemaakt die misschien meer worden gemaakt op basis van gevoel dan op kennis. Hierdoor kan het voorkomen dat de doorloop van het personeel erg hoog is.

Hier zijn er 5 tips die van toepassing zijn voor het MKB bij een onboarding proces.

  1. Werving

Dit is meestal de taak van de HR Officier of de persoon die de taak als HR Officier op zich neemt. Bij de werving moet er goed gekeken worden naar de sollicitatie brieven en geluisterd worden tijdens de sollicitatie gesprekken. De HR officier moet niet alleen aangeven wat het werk inhoudt of aangeven wat het bedrijf van de nieuwe werknemer verwacht, maar de HR officier zou ook moeten weten wat zo een sollicitant verwacht van het bedrijf. Als de tijd verstrekt en het bedrijf zo een werknemer niet zou kunnen aanbieden wat die verwacht. Haakt de werknemer snel af.

  1. Inwerken

Voordat de eerste dag begint moeten er al goede afspraken gemaakt zijn. Afspraken met betrekking tot de eerste dag. Waar de nieuwe werknemer zich moet aanmelden, wat er nodig gaat zijn aan werk spullen, wat wel of niet aan te trekken, wat de huisregels zijn en wanneer er een break word genomen zijn allemaal punten die van tevoren doorgegeven dienen te worden. Heel handig om een succesvolle inwerking periode te hebben.

  1. Target

Binnen de eerste 3 maanden is het belangrijk dat er bepaalde targets of verwachtingen worden aangegeven. Natuurlijk moeten het ook realiseerbare targets zijn. Hier kan het bedrijf zien of zo een werknemer het bedrijf op schema kan houden met de productie. Het is niet de bedoeling dat de nieuwe werknemer word overrompeld vanaf dag 1. Maar het is van belang dat de werknemer zich nuttig voelt en ziet dat er samen word gewerkt naar een doel.

  1. Trainingen

Door te investeren in een nieuwe werknemer heb jij een kwalitatieve werknemer. Veel bedrijven twijfelen nog hierin omdat het een verloren investering zou kunnen zijn. Maar dat kan ook goedkoop aangepakt worden. Door gebruik te maken van e-Learning, goed contact te leggen met collega’s en een persoonlijke coach. Nieuwe werknemers zijn eenmaal leergierig. Gebruik maken van de gelegenheid is aangeraden.

  1. Continu evalueren.

Het is de bedoeling dat de nieuwe werknemer zelfstandig gaat werken. Door elke keer te evalueren heeft u een beter beeld van wat de nieuwe werknemer kan en nog moet aanleren. De nieuwe werknemer heeft de gelegenheid om vragen te stellen waar er onduidelijkheden zijn. Er wordt dan ook gericht gewerkt. Dit betekent voor de nieuwe werknemer ook dat er een luisterend oor is voor hem of haar.

Door deze tips te volgen hebben wij veel meer kennis van over onboarding. De nieuwe werknemer voelt zich gewild. Als deze tips gevolgd word is er minder kans dat een werknemer ontslag aanvraagt. Leer meer over onboarding tips.