Hoe ga je om met discriminatie op de werkvloer?

Discriminatie is helaas vandaag de dag nog steeds aan de orde van de dag. Vaak gaat het om vrouwen, mensen met migratieachtergrond, individuen uit de LGBTI+ gemeenschap, enzovoorts – groepen die afwijkend zijn in een zekere zin en die daarom anders, vaak minder goed, worden behandeld. Het kan gaan om de manier waarop zo iemand wordt toegesproken of behandeld, maar het kan ook gaan om grapjes die net wat te vaak gemaakt worden. Als dat uit de hand loopt, kan er een arbeidsconflict ontstaan, waarbij je wellicht De ArbeidsMediator nodig hebt om eruit te geraken.

Discriminatie van werkgever naar werknemer

Er kan sprake zijn van discriminatie op verschillende niveaus. Zo kan discriminatie van een leidinggevende naar een ondergeschikte plaatsvinden, maar ook tussen collega’s onderling. Die eerste vorm van discriminatie is helaas lastig tegen te gaan. Het is namelijk lastig aan te tonen dat iemand wordt afgewezen of anders wordt behandeld op basis van bepaalde eigenschappen zoals geslacht, huidskleur of seksuele voorkeur, of vanwege zijn of haar karaktereigenschappen of kwaliteiten. Op dat laatste mag een werkgever namelijk wél selecteren. De kans is aanwezig dat de werkgever daar niet eerlijk over is.

Anonieme procedures

Om ervoor te zorgen dat je geen last krijgt van een dergelijk arbeidsconflict waarbij De ArbeidsMediator betrokken zou moeten worden, kan je als werkgever alvast proberen om jezelf zo openminded op te stellen en te laten zien dat je geen kwade intenties hebt. Dat begint al bij de sollicitatieprocedure. Veel werkgevers discrimineren, hetzij bewust, hetzij onbewust, reeds bij de sollicitatieprocedure. Het kan helpen om bepaalde procedures in het sollicitatieproces anoniem te laten verlopen, zodat het jou als werkgever onmogelijk wordt gemaakt om op de persoon te discrimineren. Door reeds in het sollicitatieproces anti-discriminatoir te werk te gaan, laat je zien dat je daar niet van gediend bent. Dit kan in een eventueel later conflict in je voordeel werken, omdat dit laat zien wat je intenties zijn.